İç hastalıkları petlerin iç organ sistemleri ile ilgili incelemeleri yapar. Sağlık hizmeti verilen petin ve sahibinin doğru bilgilendirilmesi ve yönlendirmesi gerekmektedir.

Dahiliye; petin sindirim sistemi, hormonal sistemi, kalp, akciğer, böbrek, kan hastalıkları, kanserin dahili tanı ve tedavisi, enfeksiyon hastalıkları, romatizmal ve allerjik hastalıklar, yaşlı hasta grubunun sağlığı ve hastalıkları ile ilgilenir.

Merkezimizde, dostlarınızın her türlü dahili hastalığı, deneyimli ve donanımlı hekimlerimizce, profesyonel şekilde teşhis ve tedavi olanağı bulmaktadır. Amacımız, ayrıntılı genel muayene sonrası, şüphelenilen problemlere yönelik tetkikler ve deneyimlerimiz doğrultusunda, isabetli teşhislere ulaşmaktır. Unutulmamalıdır ki teşhis tedavinin yarısıdır.